White Double Gourd Vase

$34.95

10.75"x6"x6" Ceramic, white glaze. Shown with our Gloriosa Lily.